Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2024, vol. LVIII, br. 1, str. 27-46

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.61/.64:616-089.888.11

doi:10.5937/zrpfns58-49040

Autori:

Gordana Kovaček Stanić

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

g.kovacekstanic@pf.uns.ac.rs

ORCID D: 0000-0002-0180-1067

 

Sandra Samardžić

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

sandra.samardzic@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-0861-0722

Sažetak:

Surogat materinstvo predstavlјa možda i najstariji oblik asistirane reprodukcije, ali istovremeno i najsporniji vid reprodukcije o kojem je u ovom trenutku, postizanje bilo kakvog konsenzusa na međunarodnom nivou gotovo nemoguće. U poslednjih nekoliko godina, praksa surogat materinstva susrela se sa ozbilјnim preprekama i izazovima, poput pandemije virusa COVID-19, ali i ratnim dejstvima na teritoriji Ukrajine, gde je surogat materinstvo, do skoro, bilo izuzetno zastuplјeno. Kao posledica toga, ali i činjenice da su neka zakonodavstva značajno pooštrila svoje propise, industrija surogat materinstva brzo se prilagođavala i tražila alternativne načine kako bi nesmetano nastavila da se odvija. Tako su počele da se stvaraju tzv. repromreže, koje podrazumevaju globalnu mrežu reprodukcije koje se sastoji od nekoliko različitih lokacija, međusobno više ili manje povezanih i koje zahtevaju odgovore na brojna pitanja kako bi se zaštitili svi učesnici ovog postupka.

 

Ključne reči:

surogat materinstvo, medicinski asistirana reprodukcija, repromreže.