Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2023, vol. LVII, br. 4, str. 1279-1306

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 342.77(497.6)

doi:10.5937/zrpfns57-45321

Autor:

Goran Marković

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Pravni fakultet

goran.markovic@pravni.ues.rs.ba

ORCID ID: 0000-0003-1039-4114

Sažetak:

 

Pravni režim vanrednog stanja uređen je vrlo oskudno u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini uopšte. Nužno je izvršiti detalјnu pozitivnopravnu i uporednopravnu analizu ovog pravnog režima, s cilјem formulisanja prijedloga za izmjene Ustava i zakona Republike Srpske. Nјihov cilј bili bi veća pravna sigurnost i detalјnije i smislenije pravno normiranje, što bi smanjivalo mogućnosti za zloupotrebe državne vlasti i ugrožavanje lјudskih prava.

Autor prije svega analizira ustavne norme o proglašenju vanrednog stanja, funkcionisanju državnih organa i ograničavanju lјudskih prava tokom njegovog trajanja. Dolazi do zaklјučka da su ustavne norme toliko lapidarne, da državni organi, pogotovo egzekutiva, imaju široke mogućnosti uređivanja vanrednog stanja i vršenja državne vlasti tokom njegovog trajanja, čak i relativno široke mogućnosti ograničavanja lјudskih prava. Autor smatra da je to krajnje neprimjereno, zbog čega daje niz prijedloga za izmjene i dopune Ustava Republike Srpske, kako bi pravni režim vanrednog stanja bio što potpunije uređen, čime bi mogućnosti zloupotreba državne vlasti bile znatno sužene.

Ključne reči:

Ustav Republike Srpske, vanredno stanje, načelo ustavnosti i zakonitosti, lјudska prava, uredbe sa zakonskom snagom.