Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2023, vol. LVII, br. 4, str. 1031–1053

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 351.74:008]:004

doi:10.5937/zrpfns57-48426

Autori:

Ljubomir Stajić

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

lj.stajic@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-7594-5741

 

Nenad Radivojević

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

n.radivojevic@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-0630-0632

 

Vladan Mirković

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

v.mirkovic@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-9995-8598

Sažetak:

Informacione tehnologije (IT) su, između ostalog, nastale kako bi očuvale i unapredile život i rad čoveka na polјu komunikacije, obrazovanja, očuvanja zdravlјa, zaštite životne sredine i sl. Međutim, sve tehnološke inovacije su pored pozitivnih imale i one negativne posledice po samo društvo (i njegovu bezbednost). Tako je i razvoj IT praćen brojnim problemima, pitanjima i kontroverzama koji u određenoj meri i u određenim slučajevima mogu dovesti do ugrožavanja (pojedinca, grupa, kompanija, države, međunarodne zajednice i čovečanstva u celini). To je nametnulo potrebu angažovanja svih (postojećih i novih) društvenih potencijala kako bi se identifikovali svi oni problemi i posledice koje po društvo ostavlјaju kako razvoj tako i primena IT. Jedan od tih potencijala ili mehanizama koji društvu stoje na raspolaganju jeste i bezbednosna kultura (u IT). Bezbednosna kultura je apsolutno pozitivna kategorija, a njena osnovna funkcija jeste prevencija nastanka ugrožavajućih pojava i ostvarivanje optimalnog stanja bezbednosti. S tim u vezi, predmet ovog rada jeste analiza nekih aspekata bezbednosne kulture u IT (prvenstveno etičkih, socioloških, ekonomskih i pravnih). Cilј rada je proširenje teorijskog fonda znanja iz oblasti bezbednosne kulture u IT, kao i praktično unapređenje delovanja i rada svih koji učestvuju u kreiranju (razvoju) i primeni IT.

Ključne reči:

bezbednost, informacione tehnologije, bezbednosna kultura, bezbednosna kultura u informacionim tehnologijama, informaciono–bezbednosna kultura.