Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2023, vol. LVII, br. 4, str. 1332-1332

jezik rada: engleski

Originalni naučni rad

udk: 34:614(436+497.13)”17/18”

doi:10.5937/zrpfns57-46789

Autor:

Slavko Čandrlić

Univerzitet u Osijeku

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

slavko.candrlic@fdmz.hr

ORCID ID: 0000-0002-9464-2009

Sažetak:

U uvodnom delu rada prikazan je dolazak na vlast carice i kralјice Marije Terezije i objašnjene njene reforme u zdravstvu. Pri tome je poseban akcenat stavlјen na donošenje Opšte zdravstvene uredbe iz 1770. godine, koja objedinjuje sve dosadašnje zdravstvene propise u jednu koja je važila za celu Habzburšku monarhiju. U nastavku rada detalјnije su razrađene zakonske odredbe navedenog pravilnika kojim je uređen zdravstveni sistem. Nadalјe, pojašnjava se značaj Hrvatsko-ugarske nagodbe iz 1868. i stvaranje pravne osnove za razvoj dalјih zdravstvenih reformi, zbog čega je prvi put donet Zakon o uređenju zdravstvene zaštite 1874. godine, a 1894. godine. Zakon o uređenju zdravstvenih usluga, Zakon o farmaciji i drugi prateći zdravstveni propisi.

Ključne reči:

zdravstvo, propisi, Marija Terezija, Hrvatska i Slavonija, 19. vek.