Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2023, vol. LVII, br. 4, str. 1333-1356

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 342.77(497.6)

doi:10.5937/zrpfns57-47949

Autor:

Brano Hadži Stević

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Pravni fakulte

brano.hadzi.stevic@pravni.ues.rs.ba

ORCID ID: 0009-0001-0844-3450

Sažetak:

 Usled vanrednih okolnosti koje su izazvane kovid-19 virusom, brojne države su donosile različite mere za suzbijanje epidemije, od kojih su mnoge predstavlјale ograničavanje lјudskih prava i sloboda. Ovaj rad posvećen je analizi (pravnih) posledica koje su izazvane epidemijskim merama u Republici Srpskoj donesenim za vreme vanrednog stanja. Posebno se analiziraju zakonske odredbe kojima se reguliše postupanje republičkih organa u vanrednim okolnostima i podzakonski akti koji su svojevremeno donošeni, a deo rada će da bude posvećen i odlukama Ustavnog suda Republike Srpske o navedenim aktima. Cilј rada je da se pokaže da su podzakonski akti, donošeni tokom vanrednog stanja, znatnim delom bili u suprotnosti s ustavnim i zakonskim odredbama, a naročito je upadlјivo to što su brojne mere donosili nenadležni organi. Iako je neupitna obaveza države da u vanrednom stanju reaguje, ipak to mora da čini u skladu s načelima ustavnosti i zakonitosti, budući da vanredne okolnosti ne mogu da budu izgovor za narušavanje temelјnih vrednosti pravnog poretka. Iz tog ugla posmatrano, postupanje organa Republike Srpske u vanrednom stanju uzrokovanom kovid-19 virusom je paradigmatično, ali kao anti-model.

Ključne reči:

kovid-19, lјudska prava i slobode, ograničavanje prava i sloboda; vanredno stanje, ustavnost i zakonitost.