Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2022, vol. LVI, br. 1, str. 53-65

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 340.134(497.11)”18/19”

doi:10.5937/zrpfns56-36534

Autori:

Gordana Drakić

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

g.drakic@pf.uns.ac.rs

Uroš Stanković

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

u.stankovic@pf.uns.ac.rs

Sažetak:

U radu se govori o podacima o srpskim zakonicima iz pu- topisa putnika koji su obišli Kneževinu Srbiju. Putopisci govore o najranijim pokušajima kodifikacije prava i sadržaju kasnije donetih zakonika. Autori će predstaviti kazivanja putopisaca i pružiti odgovor na pitanje koliko ona odgovaraju istini.

Ključne reči:

putopisi, prva kodifikatorska komisija, druga kodifi- katorska komisija, Srpski građanski zakonik, Kaznitelni zakonik za Knja- žestvo Srbiju, Trgovački zakonik, Zakonik o postupku sudskom u parnicama građanskim, Zakonik o postupku sudskom u krivičnim delima.