Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2024, vol. LVIII, br. 1, str. 91-117

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 353.2: 3.072.1(497.113)

doi:10.5937/zrpfns58-48696

Autor:

Slobodan Orlović

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

s.orlovic@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-9172-1254

 

Sažetak:

u radu se kritički analiziraju neki od elemenata autonomije pokrajina koje sadrži Ustav Srbije. Gradeći autonomiju, neki od tih segmenata autonomije su izraz čiste samostalnosti autonomne pokrajine (izvorni poslovi), dok drugi segmenti predstavlјaju prava koja potvrđuje i uređuje država zakonom te ih ne možemo nazvati izvornim. Pravo na samostalno uređivanje organa vlasti i pravo na zaštitu pokrajine, kao elementi autonomije, spadaju u prvu grupu, dok pokrajinske finansije i akti (propisi) moraju biti uređeni u skladu sa zakonom.

Ključne reči:

organi vlasti autonomije, pokrajinske fiinansije, pokrajinski akti, zaštita autonomne pokrajine, AP Vojvodina.