Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2023, vol. LVII, br. 4, str. 1055-1071

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 339.54:061.1(100)]: 004.738.5

doi:10.5937/zrpfns57-48281

Autor:

Drago Divljak

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

d.divljak@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0001-7698-0189

Sažetak:

 

U radu se razmatra više bitnih pitanja vezanih za regulisanje elektronske trgovine i njihovu inkorporaciju u pravni sistem STO. U prvom redu predmet istraživanja je relevantnost postojećeg pravnog okvira za ovu novu oblast, uz poseban fokus na Opšti sporazum o trgovini uslugama. U tom okviru se razmatra i pristup prakse rešavanja sporova u datom segmentu. U radu se razmatraju i institucionalni napori koji su preduzeti u STO sa cilјem da se reguliše elektronska trgovina. Posebno se sistematizijuju i kritički analiziraju neki od mogućih pravaca delovanja i daju predlozi za realno sprovodlјiva rešenja za problem pravne regulacije u datoj oblasti.

Zaklјučuje se da je elektronska trgovina pred STO postavila kompleksan pravni izazov na koji je nužno urgentno i što celovitije odgovoriti. Međutim, postojeća pravna pravila ove organizacije su samo u manjem delu primenlјiva na datu oblast. Pokušaji da se relevantnost datih pravila proširi putem prakse rešavanja sporova u STO, imaju ograničen domet. S druge strane, aktivnosti na institucionalnom unapređenju putem pregovara u STO su blokirani zbog različitith pozicija zemalјa članica. Stoga smatramo neophodnim kreiranje realističkog pristupa koji bi bio široko prihvatlјiv, a koji bi kombinovao izradu najopštijih pravila, uz istovremeno rešavanje praktičnih pitanja vezanih za elektronsku trgovinu.

Ključne reči:

Pravni sistem, Svetska trgovinska organizacija, elektronska trgovina, pravni izazovi, robe, usluge, mogući pravci delovanja.