Zbornik radova

MATERIJALNI USLOVI ZA ZASNIVANjE USVOJENjA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1817–1832

jezik rada: engleski

Pregledni članak

udk: 347.633(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-17547

Autor:


Milena S. Milošević, student doktorskih studija

Univerzitet u Nišu

Pravni fakultet u Nišu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U ovom radu smo se bavili uređenjem materijalnih uslova za zasnivanje usvojenja, podeljenih u tri grupe: na one koji se odnose na usvojenika, one koji obavezuju usvojitelje i one koje moraju ispuniti i jedni i drugi. Primenjivali smo uporednu analizu, pa su našim istraživanjem, pored domaćih, bila obuhvaćena i pravila o usvojenju pojedinih evropskih zemalja. Analizovali smo i rešenja predložena u Prednacrtu budućeg Građanskog zakonika Republike Srbije sa stanovišta brojnih ciljeva koji se ustanovom usvojenja ostvaruju. Zaključili smo da domaća pravila kojima su propisani materijalni uslovi za zasnivanje usvojenja uglavnom pogoduju zadovoljavanju izvesnih potreba savremenog društva, ali i da su neophodna neznatna poboljšanja u sferi uslova koji se tiču usvojitelja.

Ključne reči:

usvojenje, usvojitelj, usvojenik, dete, roditelji

Pretraga