Zbornik radova

ODUZIMANjE MALOLETNOG LICA I KRIVIČNOPRAVNA REAKCIJA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1731–1746

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 343.549-053.2/.6:342.7

doi: 10.5937/zrpfns52-18593

Autor:


Dr Milica D. Kovačević, docent

Univerzitet u Beogradu

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Krivično gonjenje za krivično delo oduzimanje maloletnog lica trebalo bi dodatno da zaštiti pravo deteta na život sa roditeljima, odnosno drugim ovlašćenim starateljima i na održavanje kontakta kako sa roditeljima, tako i sa drugim srodnicima i bliskim licima. Postavlja se pitanje da li se prava deteta u ovoj oblasti mogu adekvatno zaštiti primenom krivičnog prava. Stoga je rad koncipiran tako da su u uvodnom delu u formi opštih razmatranja navedeni određeni razlozi koji opravdavaju postojanje navedene inkriminacije, uz osvrt na relevantne međunarodnopravne dokumente. Centralni deo rada posvećen je analizi pozitivnopravnih rešenja iz srpskog krivičnog zakonodavstva, uz posebno akcentovanja međusobnog odnosa krivičnog dela otmice i krivičnog dela oduzimanje maloletnog lica, te ukazivanje na sporna pitanja koja se javljaju u sudskoj praksi. Cilj rada jeste da se ukaže na realne mogućnosti krivičnopravne zaštite u ovoj sferi, kao i da se naglasi potreba za poštovanjem slova zakona bez odveć ekstenzivnog tumačenja u praktičnoj primeni.

Ključne reči:

oduzimanje maloletnog lica, otmica, prava deteta, pravo na kontakt, najbolji interes deteta

Pretraga