Zbornik radova

„PRIKRIVENA KUPOVINA“ KAO OBLIK INSPEKCIJSKOG NADZORA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1719–1730

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 351.072.6(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-20176

Autor:


Dr Aleksandar L. Martinović, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

„Prikrivena kupovina“ predstavlja novi oblik inspekcijskog nadzora, koji je uveden u naš upravno- pravni sistem Zakonom o izmenama i dopunama zakona o inspekcijskom nadzoru od decembra 2018. godine. Radi se, zapravo, o specifičnom metodu dokazivanja u postupku inspekcijskog nadzora, ukoliko postoji osnovana sumnja da nadzirani subjekt neregistrovano obavlja delatnost ili da ne izdaje račun, pod uslovom da se potrebni dokazi ne mogu drugačije obezbediti ili ukoliko bi to bilo značajno otežano. Specifičnost ovog metoda dokazivanja sastoji se u tome da inspektor neposrednim opažanjem prikuplja dokaze i podatke korisne za utvrđivanje činjeničnog stanja, pri čemu se ova „kupovina“ smatra prikrivenom zbog toga što inspektor svoju službenu legitimaciju i nalog za inspekcijski nadzor stavlja na uvid nadziranom subjektu tek po obavljenoj „kupovini“.

Ključne reči:

državna uprava, upravni nadzor, inspekcijski nadzor, „prikrivena kupovina“

Pretraga