Zbornik radova

GENERIČKE ZABRANE NOVIH PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1683–1695

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 615.21:343.57

doi: 10.5937/zrpfns52-20362

Autor:


Dr Radosav S. Risimović, vanredni profesor

Kriminalističko - policijski univerzitet Beograd

radosav. risimovic@ kpu.edu. rs

Sažetak:

Nove psihoaktivne supstance više od deset godina privlače pažnju istraživača. Njihova pojava i sve veća zastupljenost na tržištu droga zahtevaju adekvatnu reakciju svih nadležnih državnih organa. Poseban problem je pravno regulisanje novih droga, koje će u radu biti detaljno obrazloženo. U uvodnom izlaganju ćemo razmatrati pojam NPS, rizike za zdravlje i razloge popularnosti NPS kod korisnika droga. Deo rada se odnosi na alternativne načine regulisanja NPS. Posebna pažnja će biti posvećena generičkim zabranama NPS. Pokušaćemo da odgovorimo na pitanje koje su prednosti i nedostaci generičkog koncepta zabrane novih droga.

Ključne reči:

nove psihoaktivne supstance, generičke zabrane, „Spais”, kanabinoidi

Pretraga