Zbornik radova

RASPUŠTANjE PARLAMENTA – VRŠENjE ILI ZLOUPOTREBA USTAVNIH OVLAŠĆENjA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1545–1557

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 342.53:342.511

doi: 10.5937/zrpfns52-20442

Autori:


Dr Slobodan P. Orlović, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Nataša N. Rajić, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Raspuštanje parlamenta predstavlja karakteristiku sistema meke podele vlasti. Ovaj ustavni institut je najozbiljniji mehanizam protivteže u odnosu na instrumente parlamentarne kontrole vlade. Njegova primena, po pravilu, pretpostavlja nerazrešiv konflikt u odnosima parlamenta i vlade. Otuda je osnovni smisao ovog instituta presecanje takve pozicije koja postoji između parlamenta i vlade i iznošenje takvog konflikta pred građane kao izvorne nosioce suvereniteta. Prvo pitanje koje je otvoreno u radu jeste da li je opravdano upotrebiti institut raspuštanja parlamenta u situaciji kada ne postoji ozbiljniji konflikt u odnosima parlamenta i vlade, kada je vlada podržana stabilnom parlamentarnom većinom. Drugo pitanje koje se u radu otvara jeste: da li akt o raspuštanju parlamenta može biti predmet pravne kontrole.

Ključne reči:

parlament, vlada, šef države, raspuštanje parlamenta, pravna kontrola

Pretraga