Zbornik radova

MARGINALIJE O FUNKCIJI KRIVIČNOG GONjENjA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1533–1544

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.122

doi: 10.5937/zrpfns52-19920

Autor:


Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

S.Brkic@ pf.uns. ac. rs

Sažetak:

U fokusu ovog rada su neka pitanja uloge ovlašćenog tužioca u pretkrivičnom i krivičnom postupku. Dilemu o tome da li tužiočevu aktivnost nazvati funkcijom optužbe ili funkcijom krivičnog gonjenja, autor rešava u korist ove poslednje. Jedan deo rada posvećen je analizi i kritici nekih neprihvatljivih definicija funkcije krivičnog gonjenja. Autor navodi da se funkcija krivičnog gonjenja sastoji iz pretprocesnog i procesnog dela. Funkcija krivičnog gonjenja razmotrena je i kroz prizmu pojedinih istorijskih tipova krivičnog postupka, kao i kroz prizmu pojedinih ovlašćenih tužilaca.

Ključne reči:

javni tužilac, funkcija krivičnog gonjenja, krivični postupak

Pretraga