Zbornik radova

PRAKSA PREKRŠAJNOG SUDA U NOVOM SADU U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1503–1519

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 343.192(497.113):502/504

doi: 10.5937/zrpfns52-19753

Autori:


Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Branislav R. Ristivojević, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Ivan D. Milić, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Osnovni izvor prekršajnog prava je Zakon o prekršajima, ali se njime ne propisuje nijedan prekršaj. Prekršaji se propisuju mnogobrojnim zakonima, uredbama, pokrajinskim i lokalnim odlukama. Da li će prekršaji biti propisani republičkim, pokrajinskim ili lokalnim propisima zavisi od toga u čijoj nadležnosti je uređenje određene oblasti društvenog života. Tako se i mnogobrojnim zakonima, uredbama ali i pokrajinskim i lokalnim odlukama propisuju i prekršaji kojima se štiti životna sredina. Predmet pažnje autora je prekršajnopravna zaštita životne sredine, koja predstavlja vrstu kaznenopravne zaštite životne sredine. S obzirom na to da postoje brojni propisi koji propisuju prekršaje iz oblasti zaštite životne sredine, autori u radu analiziraju prekršajne odredbe dva zakona – Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom. Kriterijum za izbor navedenih zakona jeste činjenica da se radi o krovnim zakonima u oblasti životne sredine i upravljanja otpadom. Za potrebe ovog rada izvršeno je istraživanje u Prekršajnom sudu u Novom Sadu. Istraživanje se odnosi na prekršaje koji su propisani Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o upravljanju otpadom. Istraživanje je sprovedeno za 2017. godinu.

Ključne reči:

prekršaj, krivično delo, privredni prestup, životna sredina, zaštita

Pretraga