Zbornik radova

PRIGOVOR U UPRAVNOM POSTUPKU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1457–1470

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 35.077.3(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-20264

Autori:


Dr Dragan L. Milkov, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ratko S. Radošević, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U novom Zakonu o opštem upravnom postupku, među pravnim sredstvima, normiran je i prigovor. Za razliku od drugih pravnih sredstava, prigovor ne služi pobijanju upravnog akta, već pobijanju drugih akata i radnji uprave, na čije bi donošenje, odnosno vršenje, formalno posmatrano, Zakon o opštem upravnom postupku takođe trebalo da se primenjuje. Autori se u radu bave pravnom prirodom prigovora, ispitujući, pri tome, da li on uopšte i može da se smatra pravnim sredstvom u upravnom postupku.

Ključne reči:

upravni postupak, pravna sredstva u upravnom postupku, prigovor

Pretraga