Zbornik radova

AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA POBIJANjE PRAVNIH RADNjI DUŽNIKA IZVAN STEČAJA: VREME NASTANKA POTRAŽIVANjA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1333–1350

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.922(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-18656

Autor:


Nikolina B. Miščević, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Pravo pobijanja pravnih radnji dužnika je jedan od pravnih instrumenata kojim se poveriocu nastoji pružiti zaštita u slučaju kada dužnik svojim raspolaganjem u korist trećeg lica učini svoji imovinu nedovoljnom za prinudno namirenje poveriočevog potraživanja. Pravo pobijanja dužnikovih pravnih radnji ima dva oblika: pobijanje pravnih radnji dužnika u stečaju i pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja. U radu je analizirano pravo pobijanja pravnih radnji dužnika izvan stečaja, i to pitanje aktivne legitimacije za pobijanje dužnikovih pravnih radnji. Tačnije, u radu se nastoji odgovoriti na pitanje da li pravo pobijanja pravnih radnji dužnika stoji na raspolaganju samo poveriocima čije je potraživanje već postojalo u trenutku preduzimanja pobijane pravne radnje ili i onim poveriocima čije je potraživanje nastalo nakon što je ova pravna radnja preduzeta. Domaća sudska praksa na navedeno pitanje ne nudi jedinstven odgovor. Stoga su, radi lakšeg razumevanja rešenja predviđenog Zakonom o obligacionim odnosima, prethodno analizirani različiti načini regulisanja ovog pitanja u rimskom i germanskom pravu, kao i u domaćem pravu pre donošenja Zakona o obligacionim odnosima

Ključne reči:

pravo pobijanja pravnih radnji dužnika, paulijanska tužba (actio Pauliana), aktivna legitimacija za pobijanje pravnih radnji dužnika, vreme nastanka potraživanja.

Pretraga