Zbornik radova

BOGOSLUŽBENI ELEMENTI U ODREDBAMA II KTITORSKE POVELjE VELIKOG ČELNIKA RADIČA MANASTIRU KASTAMONITU: PARCIJALNA ANALIZA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1241–1251

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 271(497.11)“14“(093)

doi: 10.5937/zrpfns52-19913

Autor:


Dr Srboljub D. Ubiparipović, docent

Univerzitet u Beogradu

Pravoslavni bogoslovski fakultet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu se proučavaju bogoslužbeni elementi u odredbama II ktitorske povelje velikog čelnika Radiča manastiru Kastamonitu. Tim povodom najpre bivaju istraženi Radičeva ličnost i ktitorska delatnost, te razlozi nastanka njegove druge ktitorske povelje. Autor u nastavku rada parcijalno analizira bogoslužbene elemente u pojedinim odredbama povelje i kontekstualizuje ih, ukazujući na njihovo poreklo, primenu i značenje u hrišćanskom bogosluženju i oblasti teologije.

Ključne reči:

veliki čelnik Radič, ktitor, povelja, manastir, spomen, bogosluženje

Pretraga