Zbornik radova

DRUŠTVENI UGOVOR KAO IZVOR SUVERENOSTI – UČENjA OD XII DO XIV VEKA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1047–1058

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 342.31“11/13“

doi: 10.5937/zrpfns52-19829

Autori:


Dr Dragutin S. Avramović, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ilija D. Jovanov, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Ideja o vladavini na osnovu sporazuma u teorijskoj misli prisutna je od antičkih dana do savremenog doba. U ovom tekstu autori pokušavaju da rasvetle teoriju društvenog ugovora u jednom kraćem periodu srednjeg veka, od 12. do 14. veka, ističući pojedine mislioce koji su svojim stavovima i pisanjem dotakli ugovornu teoriju vladavine. U tom smislu se ispituju neki od osnovnih elemenata razvijene, novovekovne teorije društvenog ugovora iz 18. veka, poput određenih prava naroda u vezi sa postavljanjem vlastodržaca i uspostavljanje ograničene vlasti. U periodu u kojem je crkva imala izuzetnu ulogu u društvenom životu, pa i u vršenju svetovne vlasti, pažnja je posvećena i odnosu između duhovnog i svetovnog poglavara dve konkurentne organizacije koje su vremenom počele po tehnici upravljanja da liče jedna na drugu. Iz svega toga autori izvode zaključak koji ukazuje da se više radi o konceptu razvitka nego o zaokruženoj teoriji vladavine na osnovu društvenog ugovora.

Ključne reči:

društveni ugovor, ograničena vlast, crkva, suverenost monarha, narodna suverenost

Pretraga