Zbornik radova

VRSTE, CILj (SVRHA) I NAČINI SMANjENjA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1025–1046

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.724

doi: 10.5937/zrpfns52-19878

Autor:


Dr Vladimir Ž. Marjanski, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Smanjenje osnovnog kapitala je zakonom utvrđen postupak čije uspešno sprovođenje za posledicu ima smanjenje vrednosti do tada registrovanog osnovnog kapitala. Predmet ovog rada su neka od najznačajnijih pitanja u vezi sa postupkom smanjenja osnovnog kapitala: vrste, svrha (cilj) i načini smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću. Iako se u Zakonu o privrednim društvima ne pominju vrste smanjenja osnovnog kapitala, u ekonomskoj i pravnoj teoriji, ali i uporednom pravu izgrađena je podela smanjenja osnovnog kapitala prema dva kriterijuma. Prema ekonomskom kriterijumu, jednako kao i kod povećanja osnovnog kapitala, razlikuju se efektivno i nominalno smanjenje osnovnog kapitala. Pomenuta ekonomska podela dovela je do stvaranja dva različita pravna postupka smanjenja osnovnog kapitala u pravu privrednih društava. U tom smislu razlikuju se redovni (nem. ordentliche Kapitalherabsetzung) i pojednostavljeni postupak smanjenja osnovnog kapitala (nem. verainfachte Kapitalherabsetzung). Cilj ili više njih su razlozi zbog kojih se sprovodi smanjenje osnovnog kapitala. Cilj (svrha) smanjenja osnovnog kapitala je, s jedne strane, obaveštenje poveriocima o stanju društva i, s druge strane, zaštita članova društva s ograničenom odgovornošću. Od vrsta i ciljeva smanjenja osnovnog kapitala treba razlikovati načine tj. pravne tehnike kojima se dolazi do smanjenja osnovnog kapitala. Do poslednjih izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima na smanjenje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću shodno su se primenjivale odredbe o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva. Dakle, nije postojala posebna regulativa koja bi se odnosila na smanjenje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću. Nova regulativa je, međutim, nepotpuna. Ovakvo nepotpuno regulisanje ovog postupka, uz istovremeno potpuno ukidanje shodne primene normi o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva, verovatno će izazvati još veće probleme u praksi.

Ključne reči:

osnovni kapital, smanjenje osnovnog kapitala, društvo s ograničenom odgovornošću, ulozi, udeli

Pretraga