Zbornik radova

( NE)DELOTVORNOST ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA U REPUBLICI SRBIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 961–975

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.55:343.85(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-18912

Autor:


Dr Sreten M. Jugović, redovni profesor

Kriminalističko-policijska akademija

Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U prvom delu rada ukazuje se na načelne nomotehničke propuste zakonodavca. Potom se analiziraju najznačajnije odredbe Zakona, poput onih o neposrednoj opasnosti od nasilja u porodici u smislu Zakona. U centralnom delu rada obrađene su zakonske novine u postupanju policije, s posebnim osvrtom na odredbe o hitnim merama koje po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici izriče policija. Pri tom, ukazuje se na propuste stručnih obrađivača u formulisanju odredaba o analizi rizika, zadržavanju, i onih koje se odnose na naređenje kojim se izriču hitne mere. Takođe, dotiču se i pitanja sudske zaštite od nasilja u porodici. Kao poseban problem ističe se (u zaključku) odsustvo delotvorne prekršajne odgovornosti učinilaca nasilja u porodici, a to bi se moglo otkloniti de lege ferenda izmenama analiziranog zakona, Zakona o JRM i Zakona o prekršajima.

Ključne reči:

policija, nasilje u porodici, zadržavanje lica, hitne mere

Pretraga