Zbornik radova

UPRAVLjANjE OTPADOM U EVROPSKOJ UNIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 945–960

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 628.4:061.1EU

doi: 10.5937/zrpfns52-19947

Autori:


Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Bojan N. Tubić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U proteklih nekoliko decenija pojavila se značajna zabrinutost o uticaju otpada na životnu sredinu, i shodno tome su nekadašnje Evropske zajednice i Evropska unija usvojile veliki broj propisa o životnoj sredini. Neadekvatno upravljanje otpadom je dovelo do brojnih slučajeva zagađivanja zemljišta i podzemnih voda, čime je ugroženo prirodno funkcionisanje ekosistema i zdravlje populacije koja je izložena zagađenju. Strategija održivog razvoja Evropske unije identifikuje sprečavanje nastanka otpada i pravilno upravljanje njime kao jedan od svojih glavnih prioriteta. Jasno se ističe potreba za upravljanjem otpadom, na koji način se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine. Cilj ovog rada je da se prikažu najznačajniji propisi Evropske unije o upravljanju otpadom, kao i da se analizira relevantna sudska praksa.

Ključne reči:

Evropska unija, otpad, upravljanje otpadom, propisi EU, praksa Suda EU

Pretraga