Zbornik radova

RADNO PRAVO SRBIJE U XX I XXI VEKU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 925–943

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 349.2(497.11)“19/20“

doi: 10.5937/zrpfns52-19391

Autor:


Dr Senad R. Jašarević, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Na prelazu dva milenijuma delovalo je da se radno pravo XX i XXI veka neće mnogo razlikovati. Pod uticajem globalizacije, ekonomske krize, informacione tehnologije, okolnosti u kojima se odvija rad u međuvremenu su se znatno promenile, te su tako izmenjeni i zaposleni, poslodavci, radni odnosi i radno pravo. U radu se prikazuju dosadašnje promene u domenu radnih odnosa i izmene radnog zakonodavstva koje se očekuju u budućnosti u svetu i u Srbiji.

Ključne reči:

rad, radni odnosi, nove forme rada, reforma radnog prava

Pretraga