Zbornik radova

PRAKSA USTAVNOG SUDA U OBLASTI USTAVNOSTI PARLAMENTARNOG IZBORNOG SISTEMA MAĐARSKE U PERIODU OD 2012. DO 2017. GODINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 353–373

jezik rada: engleski

Pregledni članak

udk: 342.565.2:342.8(439)

doi: 10.5937/zrpfns52-17582

Autor:

Dr Andraš Teglaši, vanredni profesor

Nacionalni univerzitet za državnu službu, Budimpešta

Fakultet za pravne nauke i državnu upravu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Novi Mađarski ustav (takođe poznat kao Osnovni zakon ili Fundamentalni zakon) izmenio je pravila koja se odnose na izbor članova parlamenta. Mađarski parlament je, nadalje, preoblikovao ta pravila naknadnim donošenjem dva zakonska akta: Akta CCIII od 2011. godine o izboru članova parlamenta, i Akta XXXVI od 2013. godine o izbornom postupku. Materijalna i procesna pravila izbora unela su nove karakteristike u izborni sistem koje su mnogi kritikovali iz ustavnih razloga. Rad na sistematski način prikazuje odluke Ustavnog suda Mađarske o pravnim normama koje regulišu parlamentarne izbore kako su se razvijale od momenta usvajanja akta o izbornom postupku.

Ključne reči:

Mađarska, ustavni sudovi, izborni postupci, izborni sistemi.

 

Pretraga