Zbornik radova

AKTUELNOST PRINCIPA UNIDROIT ZA MEĐUNARODNE TRGOVINSKE UGOVORE – EFEKTI BOTTOM-UP METODA HARMONIZACIJE PRAVA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 323–336

jezik rada: engleski

Pregledni članak

udk: 347.7/.8:339

doi: 10.5937/zrpfns52-17040

Autor:

Dr Marija D. Mijatović, advokatski pripravnik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Principi UNIDROIT za međunarodne trgovinske ugovore nedavno su izdati u svom četvrtom izdanju što je povod za analizu porekla velikog uspeha ovog višenamenskog instrumenta. Naime, ovaj soft law propis, iako formalno neobavezujuć ima značajne de facto pravne efekte: model zakon je mnogim pravnim sistemima, koristi se kao merodavno ugovorno pravo, u sudskim i arbitražnim postupcima, te kao sredstvo tumačenja i dopune uniformnih instrumenata. U ovom radu posmatrana je uloga tzv. bottom-up pristupa kao akademskog, nesankcionisanog, „odozdo“ metoda harmonizacije prava čijom primenom su Principi UNIDROIT za međunarodne trgovinske ugovore nastali i nastavljaju da se razvijaju. Ovaj propis je očigledan primer prednosti koje se mogu ostvariti putem normativnog stvaralačkog procesa najpriznatijih stručnjaka koji u svom radu nisu ograničeni političkom voljom institucija država iz kojih dolaze, te čiji rezultati uspeh postižu kvalitetnim rešenjima i na taj način promovišu alternativne vidove harmonizacije međunarodnog trgovinskog prava.

Ključne reči:

bottom-up metod, harmonizacija prava, Principi UNIDROIT za međunarodne trgovinske ugovore, soft law.

 

Pretraga