Zbornik radova

ULOGA EKONOMSKIH INSTRUMENATA U UPRAVLJANJU OTPADNOM AMBALAŽOM ZA PIĆE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 259–274

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 628.4.043:33

doi: 10.5937/zrpfns52-17410

Autori:

Dr Cvjetana M. Cvjetković, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Luka O. Baturan, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Ekonomski instrumenti postaju sve važniji deo politike zaštite životne sredine, pa se tako koriste i kao instrument upravljanja otpadnom ambalažom za piće. Međutim, oni mogu biti prepreka funkcionisanju unutrašnjeg tržišta Unije, pa se o njima nekoliko puta izjašnjavao Sud pravde Evropske unije. Cilj rada je da se utvrdi koji ekonomski instrumenti se primenjuju u uporednom pravu, prvenstveno u članicama Unije, kako bi se podstakli različiti oblici ponovnog iskorišćenja ambalaže za piće, kao i uslovi koje moraju ispuniti da bi bili u saglasnosti sa pravom Unije.Ekonomski instrumenti postaju sve važniji deo politike zaštite životne sredine, pa se tako koriste i kao instrument upravljanja otpadnom ambalažom za piće. Međutim, oni mogu biti prepreka funkcionisanju unutrašnjeg tržišta Unije, pa se o njima nekoliko puta izjašnjavao Sud pravde Evropske unije. Cilj rada je da se utvrdi koji ekonomski instrumenti se primenjuju u uporednom pravu, prvenstveno u članicama Unije, kako bi se podstakli različiti oblici ponovnog iskorišćenja ambalaže za piće, kao i uslovi koje moraju ispuniti da bi bili u saglasnosti sa pravom Unije.

Ključne reči:

ambalaža za piće; ekonomski instrumenti; proširena odgovornost proizvođača; sistem povraćaja depozita; ekološki porezi.

Pretraga