Zbornik radova

MATRIČNI PRISTUP U ISTRAŽIVANJU PRIVREDNOG KRIMINALA – TEORIJSKO PRAKTIČNI MODEL

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 227–244

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 343.53:343.98

doi: 10.5937/zrpfns52-13425

Autori:

Dr Oliver N. Lajić, docent

Kriminalističko-policijska akademija

Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mr Dušan B. Aleksić

Ministarstvo unutrašnjih poslova

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Autori se u uvodnom delu rada bave opštim karakteristikama privrednog kriminala, a zatim ukazuju na činjenicu da se u literaturi uglavnom govori o apstraktnim i(li) teorijskim elementima ovog fenomena. Za razliku od takvog, oni nude nešto drugačiji pristup u osvetljavanju ove pojave, nastojeći da omoguće lakše shvatanje njegove suštine i načina istraživanja konkretnih krivičnih dela, kroz krajnje pojednostavljen grafički prikaz korpusa materijalnih radnji učinilaca i njihovih interakcija s robom, novcem i drugim akterima u poslovnim odnosima. Na taj način konstruišu svojevrsnu matricu, koju karakteriše jednostavnost i preglednost, što je čini podobnom za edukativne svrhe. Ponuđeni obrazac može predstavljati i model za dalja teorijska promišljanja, unapređenje i demistifikaciju metodike istraživanja privrednog kriminala.

Ključne reči:

privredni kriminal, istraživanje privrednog kriminala, matrični pristup, kriminalistička metodika, kriminalista.

Pretraga