Zbornik radova

EKONOMSKE I PRAVNE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA PRIHODA CELOKUPNOG GAZDINSTVA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 181–197

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 368:632.165

doi: 10.5937/zrpfns52-16542

Autori:

Dr Janko P. Veselinović, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Todor Đ. Marković, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Željko D. Kokot, student doktorskih studija

Univerzitet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Osiguranje prihoda celokupnog gazdinstva predstavlja novi instrument za upravljanje rizikom u poljoprivredi. Osiguranje prihoda celokupnog gazdinstva je tipičan primer principa univerzalnosti u osiguranju. Cilj osiguranja prihoda celokupnog gazdinstva je da objedini sve rizike jednog gazdinstva koji se mogu osigurati pod jednom polisom. Na ovaj način se pokriva gubitak prihoda kod većine uzgajanih useva na gazdinstvu, životinja i neprerađenih životinjskih proizvoda, kao što su mleko i vuna. Ovaj tip osiguranja štiti od niskog prihoda usled gubitaka u proizvodnji, koji su posledica pada kvaliteta proizvoda i tržišne cene. Cilj je da se pruži zaštita od malog prihoda zbog proizvodnih gubitaka koji se mogu pripisati nezaobilaznim prirodnim katastrofama i tržišnim fluktuacijama koje utiču na prihod gazdinstva u osiguranoj godini. U radu su posmatrani pravni i ekonomski aspekti ove vrste osiguranja.

Ključne reči:

osiguranje, celokupno gazdinstvo, prihod, usevi, plodovi.

 

Pretraga