Zbornik radova

SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 153–168

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 343.55:343.85

doi: 10.5937/zrpfns52-17106

Autori:

Dr Obrad M. Stevanović, redovni profesor

Kriminalističko-policijska akademija

Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Dane R. Subošić, redovni profesor

Kriminalističko-policijska akademija

Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Dalibor D. Kekić, docent

Kriminalističko-policijska akademija

Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Aktuelnim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici načelno su uređeni organizacija, ciljevi i način postupanja nadležnih državnih organa i ustanova u sprečavanju te vrste nasilja i u zaštiti žrtava i u podršci žrtvama tog nasilja u Republici Srbiji. Iskustva nadležnih policijskih službenika, javnih tužilaca i sudija stečena tokom njihove specijalizovane obuke i u njihovoj devetomesečnoj praksi sprovođenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, ukazala su na neke od specifičnih karakteristika tog Zakona. Polazeći od tih iskustava, istraživanje čiji su rezultati prezentovani u radu bilo je usmereno na to, da se identifikuju i sistematizuju karakteristike Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koje su od posebnog značaja za razumevanje njegove suštine, a time i za njegovo efektivno i efikasno sprovođenje. Rezultatima tako usmerenog istraživanja prezentovanim u radu, kao posebno značajne karakteristike tog Zakona, opisane su: 1) težišna usmerenost Zakona na preventivno delovanje (prevencija) i na zaštitu žrtava nasilja (protekcija), 2) formalizacija postupka procene rizika i izricanja hitnih mera (procesuiranje), i 3) propisanost višeg nivoa stručnosti lica za vođenje postupka (kompetetnost) i obavezne koordinacije aktivnosti između nadležnih organa i ustanova u primeni Zakona (integracija).

Ključne reči:

Nasilje, porodica, žrtva, učinilac, prevencija, zaštita, procena, rizik, stručnost, koordinacija.

 

Pretraga