Zbornik radova

BORBA PROTIV NASILjA U PORODICI U PRAKSI NADLEŽNIH ORGANA U NOVOM SADU

 

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 95–121

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.55(497.113)

doi: 10.5937/zrpfns52-17976

Autor:

Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Unapređenje zakonskih rešenja i specijalizacija nadležnih organa u borbi protiv nasilja u porodici, poslednjih nekoliko godina predstavljaju značajnu novinu u vezi sa ovom problematikom. Najznačajniji korak u borbi protiv nasilja u porodici je bilo donošenje novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, čija primena je počela 01. juna 2017. godine. Nov Zakon je od donošenja predmet interesovanja stručne, a posebno opšte javnosti koja je iskazala velika očekivanja u smislu rezultata primene novih zakonskih rešenja. Osim toga, Zakon je izazvao i polemike u delu stručne javnosti, u smislu opravdanosti pojedinih rešenja. S obzirom na to da je veoma važno kakve rezultate su dala nova zakonska rešenja, posle skoro godinu dana od početka primene ovog Zakona, mogu se analizirati i izvesti prvi zaključci. Predmet ovog rada je upravo prikaz i analiza statističkih podataka o rezultatima rada policijskih, pravosudnih organa i Centra za socijalni rad na području grada Novog Sada u sprečavanju nasilja u porodici.

Ključne reči:

nasilje u porodici, policija, sud, tužilaštvo, centar za socijalni rad.

Pretraga