Zbornik radova

KORENI POLITIČKE KORUPCIJE U STAROM VEKU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1295–1313

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.352“.../04“

doi: 10.5937/zrpfns50-12713

Autor:

Dr Nataša Lj. Deretić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Na korupciju se oduvek gledalo kao na poseban vid bogaćenja, čiji je osnov zabranjen i nemoralan. Otuda bi se „politička korupcija“ mogla definisati i kao nemoral povlašćenog sloja ljudi; kao korišćenje političke moći u svrhu bogaćenja bez pravnog osnova. Nemoral povlašćenog sloja je koren svih zloupotreba koje se čine u društvu. U sticanju što većeg bogatstva, posebno su prednjačili oni koji su bili na vrhu piramide vlasti. Fenomen „političke korupcije“ poznaju sva društva, od najstarijih do savremenih. U drevnoj mesopotamijskoj civilizaciji, uzajamnost između smišljenog dara i tražene usluge bila je ustaljeni običaj. Taj fenomen srećemo i kod Perikla, koji je smatrao da bi političke korupcije bilo manje, ukoliko bi činovnici bili adekvatno nagrađeni, pa stoga uvodi naknadu za učestvovanje u državnim poslovima. Fenomen „političke korupcije“ srećemo i u Ciceronovom Rimu, gde je podmićivanje, kao vid bogaćenja, bilo formalo osuđivano, ali isto tako i raširena pojava.
I danas smo svedoci da postoje moćnici koji istrajavaju na kršenju ili izigravanju pravila koja diktira uređeno društvo: njihovo bogatstvo je oličeno u enormnom sticanju materijalnih stvari, ali i u sticanju bez osnova raznih privilegija, zvanja, napredovanja u službi. Upravo su oni ti koji su učinili da ne ostane mnogo od rimske sentence da je osnova svakog uređenog društva: „pošteno živeti, nikoga ne povrediti i svakom priznati (dati) ono što mu pripada“.

Ključne reči:

Politička moć, društvena kriza, kriza morala, zloupotreba ovlašćenja, uzajamnost darivanja.

Pretraga