Zbornik radova

SPOREDNE ČINIDBE KAO DODATNA OBAVEZA ČLANA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1281–1293

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.724

doi: 10.5937/zrpfns50-12716

Autor:

Dr Vladimir Ž. Marjanski, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Sporedne činidbe mogu se definisati kao članska obaveza člana društva s ograničenom odgovornošću koja je preuzeta osnivačkim aktom, čiji predmet mogu biti činidbe novčanog karaktera i, ili nenovčanog karaktera (po pravilu su nenovčanog karaktera) koje imaju imovinsku vrednost i mogu da budu predmet punovažne obligacione obaveze. Sporedne činidbe, kao doprinos poslovanju privrednog društva, nisu posebno regulisane u Zakonu o privrednim društvima. Po svojoj prirodi ova obaveza razlikuje se od obaveze uplate odnosno unošenja uloga, obaveze vršenja dodatnih uplata, kao i davanja pozajmica društvu. Vršenje sporednih činidbi je moguća dodatna obaveza člana društva s ograničenom odgovornošću koja se utvrđuje i čija se sadržina određuje isključivo osnivačkim aktom. Preuzimanjem obaveze vršenja sporednih činidbi između člana koji ju je preuzeo i društva nastaju specifični statusnopravni i obligacioni odnosi i posledice koje iz njih proističu.

Ključne reči:

članske obaveze, sporedne činidbe, statusnopravne posledice, obligacionopravne posledice.

Pretraga