Zbornik radova

ŠEF DRŽAVE U SRBIJI – KRALJ NASPRAM PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1197–1212

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 342.511(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns50-13038

Autor:

Dr Slobodan P. Orlović, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Ovaj rad analizira položaj šefa države putem ustavnih normi dva srpska ustava (od 1888. i 2006) i opis prakse koja se pod njima formirala („živi“ ustav). Tako se porede i vrednuju položaj kralja i predsednika republike, odnosno dva oblika vladavine – monarhija i republika. Kroz pregled aktuelnog ustavnopravnog momenta može se zaključiti da li u Srbiji republika uopšte ima alternativu u monarhiji i šta bi bile prednosti i nedostaci u vezi sa eventualnom promenom oblika vladavine.
U tom smislu, predmet analize je, prevashodno, ustavnopravni položaj šefa države. On obuhvata način izbora, početak, trajanje i prestanak funkcije, nadležnosti i odnos sa drugim organima vlasti. U oceni praktične političke moći od posebne je važnosti odnos šefa države, kao predstavnika čitavog naroda, sa političkim strankama.

Ključne reči:

monarhija, republika, šef države, kralj, predsednik republike, Srbija.

 

Pretraga