Zbornik radova

TRANSFORMACIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI: REZILIJENTNOST U STRATEGIJAMA BEZBEDNOSTI VELIKIH SILA KAO ODGOVOR NA GLOBALNE BEZBEDNOSNE PRETNJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1141–1156

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 342.2:351.74/.78:327

doi: 10.5937/zrpfns50-12199

Autor:

Dr Zoran Ć. Keković, redovni profesor

Univerzitet u Beogradu

Fakultet bezbednosti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Jelena M. Dinić, student doktorskih studija

Univerzitet u Beogradu

Fakultet bezbednosti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Izmenjena priroda bezbednosnih rizika i pretnji oblikovala je tokom procesa globalizacije novo bezbednosno okruženje, primoravši tvorce strategija nacionalne bezbednosti da anticipiraju izvore pretnji i osmisle adekvatne mehanizme za reagovanje na različite oblike ugrožavanja bezbednosti države i njenih građana. Koncept rezilijentnosti preuzet je iz tehničkih nauka i implementiran u strategije bezbednosti velikih sila kao potencijalno rešenje usmereno na jačanje kapaciteta i spremnosti sistema za odgovor na pretnje i rapidni oporavak od istih, bez obzira na obaveštajne analize i procene nadležnih institucija.

Ključne reči:

bezbednost, strategije, rezilijentnost, pretnje, velike sile.

 

Pretraga