Zbornik radova

POSEBNA ULOGA SUDA U MALOLETNIČKOM KRIVIČNOM POSTUPKU I NAČELO PROCESNE EKONOMIJE*

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1119–1140

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.1:343.91-053.6

doi: 10.5937/zrpfns50-12735

Autor:

Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu se najpre odvojeno sagledavaju dve problemske celine: ispitivanje ličnosti okrivljenog i načelo procesne ekonomije. Zatim se oni sučeljavaju kao dva protivrečna zahteva kojima istovremeno treba da udovolji maloletnički krivični postupak. Da bi ustanovio da li se ovi protivrečni zahtevi mogu istovremeno ispuniti, autor je sproveo empirijsko istraživanje na uzorku od 100 pravnosnažnih maloletničkih predmeta, koji su vođeni u Višem sudu u Novom Sadu u periodu od 2012. do 2015. godine. Rezultati istraživanja potvrdili su sledeće hipoteze: a) sud svestrano ispituje ličnost maloletnika i pri tom se služi različitim izvorima podataka; b) mišljenje organa starateljstva bitno utiče na odluku suda o izboru krivične sankcije, c) sud najčešće izriče vaspitne mere posebne obaveze. Međutim, nisu potvrđene hipoteze o primerenom trajanju maloletničkog postupka. Zbog toga treba preispitati fizionomiju maloletničkog postupka, kao i organizacione i kadrovske uslove za poboljšanje rada organa starateljstva.

Ključne reči:

maloletnički postupak, ispitivanje ličnosti maloletnika, načelo procesne ekonomije, organ starateljstva.

 

Pretraga