Zbornik radova

UTICAJ DIGITALIZACIJE NA RADNE ODNOSE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1103–1117

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 331.104:004.738.5

doi: 10.5937/zrpfns50-12356

Autor:

Dr Senad R. Jašarević, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Pod uticajem razvoja informacione tehnologije okolnosti u kojima se odvija rad u poslednje vreme su se znatno izmenile. Novine koje je digitalizacija unela u život i rad su mnogobrojne. U nekim oblastima je korenito promenjen način odvijanja radnih odnosa. S obzirom da je stepen pokrenutih promena toliko veliki, pojedini autori modernu ekonomiju nazivaju „digitalnom ekonomijom“, a novo društvo – „digitalni kapitalizam“. Lokalno, uticaj digitalizacije na oblast rada varira, u zavisnosti od toga koliko je informatička tehnologija prožela život u datoj zajednici. U Srbiji npr. te promene nisu još uvek vidljive. Globalno, trend „digitalizacije rada“ je nezaustavljiv, te bi radno pravo trebalo da se pripremi na promene koje nameće. U suprotnom, veliki broj radnika će ostati nezaštićen.

Ključne reči:

rad, radni odnosi, digitalizacija, nove forme rada, „digitalni radnici“.

 

Pretraga