Zbornik radova

VOJNA NEUTRALNOST KAO PRINCIP STRATEŠKOG OPREDELJENJA REPUBLIKE SRBIJE – PROBLEMSKI PRISTUP

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1067–1082

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 341.35:355.2(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns50-13142

Autori:

Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nenad P. Radivojević, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vladan M. Mirković, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Dinamični i intenzivni društveni procesi i odnosi koji su karakteristika savremenog sveta dovode do nastanka velikog broja izvora, oblika i nosilaca ugrožavanja koji na različite načine ugrožavaju bezbednost pojedinca, društva, države i međunarodne zajednice. U takvom bezbednosnom okruženju svaka država mora da postupi na odgovoran način i formuliše strategiju nacionalne bezbednosti koja će biti osnov za delovanje sistema bezbednosti. Pravilna strateška opredeljenja treba da uzmu u obzir realnost kakva jeste, a ne kakvu mi želimo da vidimo. To podrazumeva objektivno i tačno sagledavanje prirode međunarodnih odnosa, odnosa između velikih sila i njihovih interesa, zatim regionalnih činilaca bezbednosti i njihove uloge u ostvarivanju interesa velikih sila. Vojna neutralnost Republike Srbije izraz je želje da se posle decenije sukoba i stradanja učini važan korak ka pomirenju i saradnji na ovim prostorima. Međutim, trenutno važeća paradigma u svetskoj politici i bezbednosti koja svet skoro uvek posmatra kroz prizmu morala i poštovanja ljudskih prava podrazumeva svrstavanje na jednu ili drugu stranu. U takvim okolnostima neutralnost, osim što može biti ugrožena, u nekim slučajevima može biti i dovedena u pitanje, utoliko više ako se interesi velikih sila ostvaruju preko regionalnih činilaca i aktera koji imaju suprotne interese u odnosu na interese Republike Srbije.

Ključne reči:

vojna neutralnost, strategija nacionalne bezbednosti, međunarodni odnosi, ljudska bezbednost, suprotnost interesa.

 

Pretraga