Zbornik radova

ZAŠTITA SLABIJEG PARTNERA U UGOVORNOM BRAČNO-IMOVINSKOM REŽIMU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1047–1065

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.626.2/.4:347.441.4

doi: 10.5937/zrpfns50-12710

Autori:

Dr Gordana B. Kovaček Stanić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sandra O. Samardžić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U mnogim pravnim sistemima supružnici/vanbračni partneri imaju mogućnost izbora bračnog imovinskog režima. Posmatrano komparativno, tako je u zapadnoevropskim zemljama, a u poslednje vreme i istočnoevropske i srednjoevropske zemlje u svoje pravne sisteme unose mogućnost sklapanja ugovora između supružnika kojima se menja zakonski imovinski režim.
Sloboda ugovaranja, međutim, nije apsolutna. Ograničenje slobode ugovaranja je posledica činjenice da su strane ugovornice specifični subjekti – lica u braku, između kojih postoje lični odnosi, a što iziskuje opreznost i neku vrstu zaštite slabijeg partnera.
U ovom radu se analiziraju pravni mehanizmi zaštite slabijeg partnera u domaćem porodičnom pravu i komparativnom evropskom pravu.

Ključne reči:

bračni ugovor, imovinski odnosi supružnika, ograničavanje slobode ugovaranja.

Pretraga