Zbornik radova

KOMPLEKSNOST SOCIJALNIH INTERAKCIJA I PRAVNOG UREĐENJA ODNOSA U KONTEKSTU PROMJENE KLIME

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 2, str. 681–696

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 504.1/.4:347.426

doi: 10.5937/zrpfns50-11786

Autor:

Mr Gordana N. Preradović, student doktorskih studija

Univerzitet u Banjoj Luci

Pravni fakultet u Banjoj Luci

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Rad se bavi pitanjima višestruke povezanosti čovjeka i klimatskih promjena i štetnih posljedica klimatskih promjena koje značajno utiču na egzistenciju i kvalitet života pojedinaca i ljudskih zajednica. S obzirom na specifičnu prirodu klimatskih promjena i njihov globalni karakter, postavlja se niz pitanja vezanih za pravno regulisanje čovjekovih aktivnosti koje doprinose klimatskim promjenama, kontrolu i prevenciju njihovog daljeg pogoršavanja, kao i pravni tretman nastalih šteta koje su posljedice klimatskih promjena, od kojih su masovne nasilne migracije jedna od najdrastičnijih, a za koje još uvijek ne postoji odgovarajuće pravno rješenje. Klimatske promjene imaju veliki uticaj i na sigurnost društvenih zajednica, jer mogu biti „katalizator” i „okidač” nastanka nasilnih konflikata unutar države ili regiona, kada sa već postojećim lošim ekonomskim, socijalnim i drugim relevantnim faktorima, dovode do eskalacije otvorenog sukoba. U radu se, takođe, analiziraju osnovni elementi strategije borbe sa klimatskim promjenama i njihovim štetnim posljedicama. Kompleksnost socijalnih interakcija, kada se radi o klimatskim promjenama, iziskuje multidisciplinaran pristup njihovom istraživanju, što u praksi znači da se na bazična istraživanja koja su u domenu prirodnih nauka nadovezuju naučna istraživanja u oblastima društvenih nauka, među kojima je pravno uređenje odnosa povezanih sa klimatskim promjenama od krucijalnog značaja.

Ključne reči:

klimatske promjene, mjere ublažavanja, mjere prilagođavanja.

 

Pretraga