Zbornik radova

STICANJE PUTEM ZAJEDNIČKOG ROBA (SERVUS COMMUNIS)

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 2, str. 647–659

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.23:323.34(37)

doi: 10.5937/zrpfns50-11373

Autor:

Mirjana B. Bogunović, viši asistent

Univerzitet u Banjoj Luci

Pravni fakultet u Banjoj Luci

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Zajednički rob (servus communis) je rob koji se nalazi u svojini dva gospodara. Oba gospodara mogu u potpunosti da raspolažu robom jer imaju vlasnička ovlaštenja u cijelini. Međutim, kada se obavezuju preko zajedničkog roba (servus communis) situacija nije jasna. Da li rob jednakomjerno obavezuje oba gospodara ili isključivo onog gospodara u čije ime je postupao? Da li rob može da preuzme obavezu u interesu jednog gospodara a da obaveže drugog gospodara? Kome odgovara nesavjesni rob, trećem licu ili iznevjerenom gospodaru? U radu će se analizirati mišljenja dvojice rimskih pravnika, Gaja i Julijana čime će se dijelimično riješiti dileme koje ovaj institut izaziva.

Ključne reči:

Condominium. Servus communis. Societas. Nominatio. Ex re unius ex domini.

 

Pretraga