Zbornik radova

PRIVREDNI KRIMINALITET U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 2006. DO 2015. GODINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 2, str. 569–584

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 343.37(497.11)”2006/2015”

doi: 10.5937/zrpfns50-11336

Autori:

Dr Dragan M. Cvetković

Policijska uprava za grad Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zoran Ž. Jovanović

Tehnička škola Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Davor R. Bešić

Policijska uprava za grad Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Privredni kriminalitet nesumnjivo je jedan od veoma aktuelnih problema naše današnjice, koji kao poseban vid kriminaliteta sve više narušava nesmetano funkcionisanje privrede, ali i nanosi značajnu materijalnu štetu društvu. Podaci o privrednom kriminalu, a naročito o materijalnim posledicama koje prouzrokuje, uzimajući u obzir i tamnu brojku ovog kriminalnog fenomena, ostavljaju zabrinjavajući utisak. Posledice privrednog kriminala su višestruke po društvo: direktna šteta privrednim subjektima, državnom budžetu, ukupnim privrednim i ekonomskim tokovima i državi u celini. Zbog toga je od izuzetne važnosti pravilno sagledati statistiku ovog kriminalnog fenomena, tj. strukturu ponašanja kroz koja se ispoljava privredni kriminal, zatim promene u njegovom obimu kao i oblike ispoljavanja privrednog kriminala. U ovom radu, definisaćemo pojam i karakteristike privrednog kriminaliteta. Prikazaćemo učešće privrednog kriminaliteta u masi celokupnog kriminaliteta, dinamiku i strukturu privrednog kriminaliteta. Pokušaćemo da izdvojimo i prikažemo kretanje najzastupljenijih krivičnih dela privrednog kriminaliteta u Republici Srbiji u periodu od 2006. – 2015. godine, zarad adekvatnijeg angažovanja nadležnih organa u cilju sprečavanja ove vrste kriminaliteta.

Ključne reči:

privredni kriminalitet, posledice, tamna brojka, krivična dela.

 

Pretraga