Zbornik radova

UTVRĐIVANJE ISTINE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU KOJI SE VODI PROTIV OSUĐENOG ZA VREME IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 2, str. 475–491

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.811:331.108.62

doi: 10.5937/zrpfns50-11796

Autor:

Dr Dragiša S. Drakić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

prava i obaveze osuđenih lica za vreme izdržavanja kazne zatvora u „kaznenom zavodu” uređena su strogim pravilima. Svako nepostupanje u skladu za zakonom ili podzakonskim aktima povlači disciplinsku odgovornost osuđenika, što u krajnjoj liniji znači i izricanje disciplinskih mera.
Da bi se osuđeniku izrekla diciplinka mera potrebno je da se utvrdi da je on zaista i učinilac prestupa, dakle, potrebno je da se utvrdi istina da je osuđenik prekršio pravila ponašanja u toku izdržavanja zatvorske kazne. Utvrditi istinu u disciplinskom postupku u zatvorskim uslovima, na osnovu važećih propisa jeste jako težak zadatak disciplinske komisije, upravnika zavoda ili sudije za izvršenje. Autori u radu ukazuju na teškoće utvrđivanja istine u disciplinkom postupku koji se vodi protiv osuđenog lica u „kaznenom zavodu” zbog postojanja „sumnje” da je učinio teži ili lakši disciplinski prestup.

Ključne reči:

istina, prestup, postupak, sudija, komisija, upravnik

 

Pretraga