Zbornik radova

FRAGMENTACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA I SPECIJALNI PRAVNI REŽIMI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 2, str. 439–459

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 341

doi: 10.5937/zrpfns50-11905

Autor:

Dr Sanja V. Đajić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U ovom radu autor se bavi jednim od osnovnih teorijskih pitanja međunarodnog prava, fragmentacijom koja je posledica specijalizacije međunarodnog prava i nastanka specijalnih pravnih režima. Članak se oslanja na rad Komisije UN za međunarodno pravo i njen izveštaj o fragmentaciji iz 2006. godine. U ovom izveštaju Komisija UN za međunarodno pravo je zaključila da fenomen fragmentacije nije takvih proporcija da bi ugrozio međunarodno pravo kao sistem. Autor pokušava da ospori neke od zaključaka Komisije i ukaže na činjenicu da specijalni pravni režimi nisu postupili kako je to Komisija UN za međunarodno pravo očekivala uprkos tome što postoje instrumenti koji mogu da otklone ili reše sukobe pravila i sukobe nadležnosti. Povećanje broja međunarodnih sudova je svakako doprinelo različitim tumačenjima što neminovno vodi ka pravnoj nesigurnosti i nejednakosti. Koristeći više primera iz sudske prakse autor pokušava da pokaže da je problem fragmentacije realan i prisutan, i da zahteva možda i nova rešenja za postojeće i buduće sukobe normi i sukobe nadležnosti.

Ključne reči:

fragmentacija međunarodnog prava, sukob nadležnosti, specijalni pravni režimi.

 

Pretraga