Zbornik radova

PRINUDNI OTKUP AKCIJA – POSTUPAK

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 2, str. 385–400

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.728.2

doi: 10.5937/zrpfns50-11731

Autor:

Dr Zoran V. Arsić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Postupak prinudnog otkupa akcija se inicira predlogom većinskog akcionara koji je ostvario imovinski i upravljački cenzus. Prinudni otkup se zasniva na odgovarajućoj odluci skupštine akcionarskog društva. Odluka skupštuine se donosi prostom većinom i otkupilac može da učestvuje u odlučivanju. Značaj skupštinske odluke je u tome što njeno postojanje omogućava zaštitu manjine akcionara, obzirom da se takva odluka može pobijati. Izuzetak u tom pogledu postoji u slučaju da cena nije utvrđena u skladu sa zakonom. U tom slučaju nezadovoljni akcionar može da se obrati sudu u vanparničnom postupku i da traži utvrđivanje cene. U slučaju da sud po takvom predlogu utvrdi višu cenu, ona se priomenjuje u poledu svih akcionara čije su akcije predmet prinudnog otkupa.

Ključne reči:

akcija, prinudni otkup akcija.

 

Pretraga