Zbornik radova

VLADAR I DVOR U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 2, str. 363–383

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 342.511(497.11)”04/14”

doi: 10.5937/zrpfns50-11744

Autor:

Dr Srđan N. Šarkić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Na početku rada autor navodi da je srednjovekovna Srbija bila monarhija sa vrhovnom vlašću vladaoca. Potom se razmatraju vladarske titule, nadležnosti i prihodi vladara. Posebno poglavlje posvećeno je dvorskim dostojanstvenicima. Među dvorskim titulama pravi se razlika između onih koje su nastale u Srbiji i onih koje su preuzete iz Vizantije. Na kraju se raspravlja o eventualnom postojanju užeg kraljevog (carevog) saveta, o čemu nas obaveštavaju vizantijski pisci, ali o kome u srpskim izvorima nema podataka. Svi autorovi zaključci zasnovani su i potkrepljeni podacima iz izvora.

Ključne reči:

Veliki župan, kralj, car, knez, despot, tepčija, kefalija, logotet, sevastokrator, kraljevski (carski) savet.

 

Pretraga