Zbornik radova

Darko Simović, Dragutin Avramović, Radomir Zekavica: LJUDSKA PRAVA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 427–451

jezik rada: srpski

Prikaz

udk: 342.7

doi: 10.5937/zrpfns48-7442

Autor:

Dr Slobodan P. Orlović, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Rad nema sažetak

Ključne reči:

Rad nema ključne reči

 

Pretraga