Zbornik radova

ORGANIZACIJA I PRIMERI RADA OKRUŽNIH SUDOVA U KNEŽEVINI SRBIJI (1846–1858)

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 427–451

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.995(497.11)“18“

doi: 10.5937/zrpfns48-7369

Autor:

Dr Miroslav Popović

Univerzitet u Beogradu

Filozofski fakultet

Sažetak:

Cilj rada je da predstavi organizacioni razvoj i rad okružnih sudova u Kneževini Srbiji u periodu 1846-1858. Granične godine ovog perioda obeležene su rekonstrukcijama sudskog sistema, te stoga organizacija okružnih sudova u to vreme predstavlja odraz razvoja sudstva u praksi. Analiza organizacije i rada okružnih sudova govori o stanju u srpskom sudstvu uopšte i njegovoj efikasnosti.

Ključne reči:

sudstvo, organizacija, okružni sudovi, Kneževina Srbija

 

Pretraga