Zbornik radova

ORGANIZACIJA UPRAVNOG SUDSTVA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 407–425

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.998.85(44+430+436+497.11)

doi: 10.5937/zrpfns48-7162

Autor:

Ratko Radošević, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sad

Sažetak:

Sudska kontrola uprave predstavlja posledicu podvođenja uprave pod pravni poredak. S obzirom na to da podvođenje uprave pod pravni poredak nije izvršeno na jednoobrazan način, o organizaciji upravnog sudstva može da se govori samo u onim zemljama koje pripadaju evropsko-kontinentalnom sistemu, u kojima postoje posebni upravni sudovi. U članku se prikazuje organizacija upravnog sudstva u Francuskoj, Nemačkoj i Austriji, kao zemljama koje su u ovoj oblasti izvršile najveći uticaj. Posebna pažnja se, zatim, posvećuje organizaciji upravnog sudstva u Srbiji. Nakon kratkog prikaza istorijskog razvoja upravnog sudstva, detaljno se objašnjavaju svi činioci koji utiču na organizaciju upravnog sudstva. Izvodi se zaključak o tome da postojeća organizacija nije odgovarajuća, te da je neophodna njena reforma. Predlaže se osnivanje većeg broja upravnih sudova, ali, istovremeno i opreznost u pogledu uvođenja dvostepenog upravnog sudstva.

Ključne reči:

sudska kontrola uprave, sistemi sudske kontrole uprave, upravni spor, upravno sudstvo, organizacija upravnog sudstva

 

Pretraga