Zbornik radova

PRAVNI STATUS IN VITRO EMBRIONA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 365–379

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 616.089.888.11

doi: 10.5937/zrpfns48-7262

Autor:

Sandra Samardžić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sad

Sažetak:

U današnje vreme, svedoci smo pojave da je nauka uveliko uznapredovala i dalje to čini, ali da sa druge strane, nismo spremni da u potpunosti prihvatimo sve njene rezultate koji mogu dovesti do poboljšanja naše biološke strukture, odnosno naših života. Vrlo često se mogu čuti najrazličitiji prigovori, koji pokušavaju da spreče bilo kakva ispitivanja na embrionima, smatrajući takve postupke nemoralnim, diskriminatornim, odnosno protivprirodnim. Međutim, postavlja se pitanje da li smo zaista sada u mogućnosti da tako nešto sprečimo, da onemogućimo dolazak do daljih saznanja koji mogu pomoći u unapređivanju ljudskog života, odnosno da onemogućimo budućim roditeljima da za svoju decu obezbede najbolju moguću budućnost?

Ključne reči:

pravni status embriona, preimplantaciona dijagnostika, reproduktivna autonomija

 

Pretraga