Zbornik radova

ZAŠTITA MEDIJSKOG PLURALIZMA U SRBIJI PREMA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 337–349

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 654.1:342.732(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns48-7356

Autor:

Dr Ivana Rakić, istraživač saradnik

Institut za uporedno pravo, Beograd

Sažetak:

U radu se daje kratak pregled odredaba Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima, kojima se regulišu zaštita medijskog pluralizma i sprovođenje medijskih koncentracija. Autor ukazuje na to da se ovim pravilima naglašava značaj medijskog pluralizma i obezbeđuje veća transparentnost vlasništva nad medijima, budući da se važne izmene uvedene ovim zakonima odnose na registar medija i na novi režim koncentracija medija, koji je sada detaljnije uređen. Novim zakonima se u Republici Srbiji uspostavlja moderan pravni okvir u oblasti medijskih koncentracija, koji otuda predstavlja dobru osnovu za dalji razvoj medijskog pluralizma.

Ključne reči:

medijski pluralizam, medijske koncentracije, registar medija, medijsko pravo, Srbija

 

Pretraga